'Nobyo' ni Kitty Duterte, ipinakilala na umano sa Pangulo

Join the discussion below in the comment box.

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...

More videos